Η Ανάλυση Σύστασης Σώματος με τη  μέθοδο βιοηλεκτρικής εμπέδησης  είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του διαιτολόγου. Το σωματικό βάρος ως μέτρηση,  δεν παρέχει  τις απαραίτητες πληροφορίες για να ελέγξουμε εάν τελικά φροντίζουμε ή καταπονούμε το σώμα μας. Κατακράτηση ή αφυδάτωση μπορούν να προκαλούν αύξηση ή μείωση του βάρους. Με την βιοηλεκτρική εμπέδηση μπορούμε να δούμε με μεγάλη ακρίβεια το ποσοστό λίπους, μυικής μάζας και υγρών που περιέχει το σώμα μας και έτσι μπορούμε  να ελέγχουμε τι  φεύγει κάθε φορά. (λίπος, μυική μάζα και νερό?).

Η μέτρηση απαιτεί μία προετοιμασία προκειμένου να υπάρξουν πιο έγκυρα αποτελέσματα. έτσι ο ασθενής θα πρέπει:

  1. Να μην έχει καταναλώσει φαγητό για 4 ώρες πριν την μέτρηση.
  2. Να μην έχει καταναλώσει καθόλου υγρά για 4 ώρες πριν τη μέτρηση
  3. Να μην έχει καταναλώσει αλκοόλ 24 ώρες πριν τη μέτρηση
  4. Για τις γυναίκες να μην έχουν έμμηνο ρύση
  5. Να μην έχει κάνει έντονη άσκηση για τουλάχιστον 12 ώρες

Η μέτρηση αντενδείκνυται σε άτομα με βηματοδότη, σε έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες.

Στο Μεταβολίζειν χρησιμοποείται ο τελευταίας τεχνολογίας, Αναλυτής Σύστασης Σώματος, της TANITA , MC-180. Το πλεονέκτημά του είναι ότι είναι τεσσάρων συχνοτήτων με αποτέλεσμα να μπορεί να γίνει τμηματοποίηση των ποσοστών λίπους, μυικής μάζας και νερού στα επιμέρους τμήματα του σώματος μας, (κάθε άκρο ξεχωριστά και τον κορμό.) κι το σημαντικότερο μπορεί και μετράει ενδοκυττάριο και εξωκυττάριο υγρό, δηλαδή μπορεί να μετρήσει την κατακράτηση. Επιπλέον γίνεται εκτίμηση του σπλαχνικού  λίπους, της οστικής μάζας και του βασικού μεταβολισμού.

Η μέτρηση συνίσταται να γινεται μία φορά τον μήνα.