Οι μετρήσεις αυτές περιλαμβάνουν τη μέτρηση βάρους, υψους και των περιφερειών του σώματος. Στην λογική του ότι το βάρος σαν μέτρηση από μόνη της δεν μας δίνει αρκετές πληροφορίες, λαμβάνονται συγκεκριμένες περιφέρειες του σώματος καθε 15 μέρες. Έτσι αξιολογείται ο κίνδυνος εμφάνισης παθήσεων που σχετίζονται με κεντρικού τύπου παχυσαρκία. Επιπλέον εκτιμάται η κατανομή του λίπους στο σώμα και να αξιολογείται η εξέλιξή της.