Για όσους δεν είναι δυνατή η επίσκεψη στο χώρο του διαιτολογικού γραφείου «Μεταβολίζειν» παρέχεται η δυνατότητα διαδικτυακών συνεδριών μέσω Skype ή και τηλεφώνου.

Η υπηρεσία απευθύνεται ιδιαίτερα σε όσα άτομα βρίσκονται εκτός της πόλης του Βόλου.