Για όσα άτομα έχουν περιορισμούς στη μετακίνηση προσφέρεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης στον χώρο της οικίας τους, όπου και πραγματοποιούνται οι μετρήσεις και η συνεδρία.